For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Als onderdeel van het project: Vrouwen van nieuw West, organiseert het Amsterdam Museum samen met de de UvA een workshop waarin studenten en vrouwen van Nieuw-West het gesprek aan gaan over hedendaagse perspectieven op oude tekeningen.

Kerngegevens van evenement VOX-POP x AMSTERDAM MUSEUM| Vrouwen van nieuw West
Datum 21 mei 2021
Tijd 09:30 -14:30
Locatie BG 3
Ruimte VOX-POP

Als je uit de collectie tekeningen van het Amsterdam Museum een selectie maakt rond het thema vrouw vind je in allerlei eeuwen bladen waarop vrouwen uit allerlei maatschappelijke standen, tijden en plekken de hoofdrol spelen. Deze vrouwen zijn afgebeeld als verleidsters, huisvrouwen, jonge vrouwen, oude vrouwen, wetenschappers of modellen. Naast vrouwen als onderwerp zijn er ook vrouwelijke kunstenaars in de collectie aanwezig. Al deze vrouwen zijn verbonden door hun sekse maar verschillen door door de rollen die zij innamen of door de maatschappij toebedeeld kregen.

De tekenaar kan de vrouwen bewust in die rol geplaatst hebben, dan reflecteert een blad ideeën over vrouwen uit die tijd. Maar soms is zo’n rol veel later opgelegd, soms ook door onszelf, als hedendaagse beschouwer. We kunnen ons ook afvragen wat het beeld van vrouwen over henzelf was, want die heersende ideeën over vrouwen in de kunst hoeven helemaal niet overeen te komen met hoe zij er zelf naar keken.

Neem als voorbeeld de vrouwelijke kunstenaars, weken zij door het maken van kunst af van hun verwachte rol? Uiteindelijk wordt hoe je naar zo’n tekening kijkt ook zeer bepaald door wie jezelf bent en daarom is het interessant om perspectieven op de tekeningen en het thema uit te wisselen. Niet op de laatste plaats omdat deze je eigen visie kunnen beïnvloeden. Daarom zijn de studenten kunstgeschiedenis in gesprek gegaan met een groep vrouwen uit Nieuw-West, om vanuit hun verschillende perspectieven verhalen uit te wisselen over de aanwezigheid van vrouwen en hun rollen in de tekenkunst. Met deze verschillende perspectieven worden de verhalen over vrouwen en hun rollen in de tekenkunst aangevuld. Zo zijn de tekeningen dragers van betekenissen van toen en nu.

BG 3

Ruimte VOX-POP

Binnengasthuisstraat 9
1012 ZA Amsterdam